Pictures Slideshow Tour to Merzouga sahara desert Morocco

Pictures slideshow Merzouga, Morocco

Camel Trek Merzouga dunes, Merzouga Morocco
Ait Benhadou Kasbahs, Merzouga Morocco

Camel Trek Merzouga dunes

Camel Trek Merzouga dunes, Merzouga Morocco

Camel Trek Merzouga dunes, Merzouga Morocco

Ait Benhadou Kasbahs

Ait Benhadou Kasbahs, Merzouga Morocco

Ait Benhadou Kasbahs, Merzouga Morocco