Photo Ko Lanta in Thailand

Photo Ko Lanta, Thailand

Slideshow Ko Lanta
Ko Lanta Thailand Ready for some walking!
Ko Lanta Thailand Orange wild flowers on Ko Lanta
Ko Lanta Thailand Hiking on Ko Lanta
Ko Lanta Thailand Wildlife pictures of Ko Lanta
Ko Lanta Thailand Hey, there's a monkey on the trail

Wow fried rice made by me!

Wow fried rice made by me!, Ko Lanta Thailand

Wow fried rice made by me!, Ko Lanta Thailand

Ready for some walking!

Ready for some walking!, Thailand

Ready for some walking!, Thailand

Orange wild flowers on Ko Lanta

Orange wild flowers on Ko Lanta, Thailand

Orange wild flowers on Ko Lanta, Thailand

Hiking on Ko Lanta

Hiking on Ko Lanta, Thailand

Hiking on Ko Lanta, Thailand

Wildlife pictures of Ko Lanta

Wildlife pictures of Ko Lanta, Thailand

Wildlife pictures of Ko Lanta, Thailand

Hey, there's a monkey on the trail

Hey, there's a monkey on the trail, Thailand

Hey, there's a monkey on the trail, Thailand

Baby monkey on Ko Lanta

Baby monkey on Ko Lanta, Thailand

Baby monkey on Ko Lanta, Thailand

Spotting wild monkies on Lanta

Spotting wild monkies on Lanta, Thailand

Spotting wild monkies on Lanta, Thailand

Curious monkey photos

Curious monkey photos, Thailand

Curious monkey photos, Thailand

Wild monkey on Ko Lanta

Wild monkey on Ko Lanta, Thailand

Wild monkey on Ko Lanta, Thailand

Overlooking the ocean at Lanta

Overlooking the ocean at Lanta, Thailand

Overlooking the ocean at Lanta, Thailand

The Beach at Lanta National Park

The Beach at Lanta National Park, Thailand

The Beach at Lanta National Park, Thailand

Time for Lime beach bar

Time for Lime beach bar, Thailand

Time for Lime beach bar, Thailand

Lime Margherita at Time for Lime

Lime Margherita at Time for Lime, Thailand

Lime Margherita at Time for Lime, Thailand

Always taste your ingredients!

Always taste your ingredients!, Thailand

Always taste your ingredients!, Thailand

Original Thai Miang Kham Dips

Original Thai Miang Kham Dips, Thailand

Original Thai Miang Kham Dips, Thailand

Typical Thai cooking gear

Typical Thai cooking gear, Thailand

Typical Thai cooking gear, Thailand

The ingredients for the cooking course

The ingredients for the cooking course, Thailand

The ingredients for the cooking course, Thailand

Design at Time for Lime

Design at Time for Lime, Thailand

Design at Time for Lime, Thailand

Time for Lime restaurant on Ko Lanta

Time for Lime restaurant on Ko Lanta, Thailand

Time for Lime restaurant on Ko Lanta, Thailand

Thai Cooking Classes on Ko Lanta

Thai Cooking Classes on Ko Lanta, Thailand

Thai Cooking Classes on Ko Lanta, Thailand

That's a knife to bring home

That's a knife to bring home, Thailand

That's a knife to bring home, Thailand

Ingredients at Time for Lime

Ingredients at Time for Lime, Thailand

Ingredients at Time for Lime, Thailand

Original Thai cooking

Original Thai cooking, Thailand

Original Thai cooking, Thailand

Cooking up some chili and lime fish

Cooking up some chili and lime fish, Thailand

Cooking up some chili and lime fish, Thailand

Fish with chili ready to steam

Fish with chili ready to steam, Thailand

Fish with chili ready to steam, Thailand

Tasting Thai Dips!

Tasting Thai Dips!, Thailand

Tasting Thai Dips!, Thailand

Making the Curry Paste from scratch

Making the Curry Paste from scratch, Thailand

Making the Curry Paste from scratch, Thailand

Baking the fish with chili

Baking the fish with chili, Thailand

Baking the fish with chili, Thailand

Lets make some spring rolls!

Lets make some spring rolls!, Thailand

Lets make some spring rolls!, Thailand

Fresh Ginger, Lemongrass and Carrots

Fresh Ginger, Lemongrass and Carrots, Thailand

Fresh Ginger, Lemongrass and Carrots, Thailand

The teacher at Time for Lime

The teacher at Time for Lime, Thailand

The teacher at Time for Lime, Thailand

Class paying attention

Class paying attention , Thailand

Class paying attention , Thailand

Ready to cook some Thai!

Ready to cook some Thai!, Thailand

Ready to cook some Thai!, Thailand

Get all the right ingredients

Get all the right ingredients , Thailand

Get all the right ingredients , Thailand

Cooking equipment at Time for Lime

Cooking equipment at Time for Lime, Thailand

Cooking equipment at Time for Lime, Thailand

Pictures of Time for Lime cooking classes

Pictures of Time for Lime cooking classes, Thailand

Pictures of Time for Lime cooking classes, Thailand

Fresh ingredients for our curry paste

Fresh ingredients for our curry paste, Thailand

Fresh ingredients for our curry paste, Thailand

My kitchenette at Time for Lime

My kitchenette at Time for Lime, Thailand

My kitchenette at Time for Lime, Thailand

Cooking class on Ko LantaINg

Cooking class on Ko LantaINg, Thailand

Cooking class on Ko LantaINg, Thailand

Cooking some green curry in Lanta

Cooking some green curry in Lanta, Thailand

Cooking some green curry in Lanta, Thailand

Pictures of my green curry

Pictures of my green curry, Thailand

Pictures of my green curry, Thailand

Travel Pictures of Ko Lanta

Ko Lanta Thailand Ready for some walking! Ko Lanta Thailand Orange wild flowers on Ko Lanta Ko Lanta Thailand Hiking on Ko Lanta Ko Lanta Thailand Wildlife pictures of Ko Lanta Ko Lanta Thailand Hey, there's a monkey on the trail Ko Lanta Thailand Baby monkey on Ko Lanta Ko Lanta Thailand Spotting wild monkies on Lanta Ko Lanta Thailand Curious monkey photos Ko Lanta Thailand Wild monkey on Ko Lanta Ko Lanta Thailand Overlooking the ocean at Lanta Ko Lanta Thailand The Beach at Lanta National Park

Travel Blogs Ko Lanta

Add your trip